Termeni și condiții

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI
Obormarket.ro – este denumirea comercială a S.C. SAMPIF MARKET S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Calea Victoriei 155, Bloc D1, Scara 2, Apartament 46, Sector 1, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/18111/2023, cod unic de înregistrare fiscală RO48855895.
Vânzător – Obormarket.ro
Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care efectuează o Comandă, după ce agrează termenii și condițiile obormarket.ro.
Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Obormarket.ro (electronic, telefonic, etc.).
Coșul meu / Articole – secțiune din site care permite Cumpărătorului să adauge Bunuri sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior
Site – magazinul online gazduit la adresa web www.obormarket.ro
Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa Bunuri de pe Site.
Bunuri – orice produs listat pe Site, inclusiv produsele menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.
Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial un număr finit de Bunuri având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.
Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.
Conținut – reprezintă: – toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; – conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; – orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta; – informații legate de Bunurile sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă; – informații legate de Bunurile sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă; – date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia.
Document – prezenta, Termeni și Condiții.
Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la ofertele sau promoțiile Obormarket.ro, informații referitoare la Bunuri adăugate în secțiunea “Coșul meu” și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.
Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui Bun de către Obormarket.ro Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreât de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.
Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, așa cum este prevăzut de legislația în vigoare.
Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.
Token – număr criptat unic asociat cardului de plată al Cumpărătorului după efectuarea unei plăți online și care va putea fi utilizat de către Cumpărător pentru autorizarea Tranzacțiilor.
Algoritm de căutare – format din 2 componente: relevanța text (scor reprezentat de matching-ul dintre termenul de căutare și datele Bunului), popularitatea Bunului în platforma Obormarket.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic, prin WhatsApp/Facebook sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail, WhatsApp/Facebook) sau telefonic.
2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri din Comandă, va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii.
2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, a notificării de expediere a Comenzii.
2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate, după caz.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE
3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Cumpărător. Pentru motive justificate, Obormarket.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Obormarket.ro. În oricare dintre aceste cazuri, Cumpărătorul se poate adresa serviciului de suport al Obormarket.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus-menționate.
3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta, prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
3.3. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Obormarket.ro își rezervă dreptul de a cere Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.
3.4. Obormarket.ro poate publica pe Site informații despre Bunuri sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Obormarket.ro are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.
3.6. În condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor electronice afișat pe Site, include Taxa de timbru verde.
3.7. În cazul plăților online, Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, inclusiv dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.
3.8. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
3.9. După 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui Bun, Cumpărătorului i se va solicita înregistrarea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Clienți/ Cumpărători de pe Site și se implică activ în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA
4.1. Vânzătorul poate ceda și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ
5.1. Conținutul, așa cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Obormarket, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de către Obormarket.ro, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Obormarket.ro asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Obormarket.ro.
5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Obormarket.ro și acesta, și fără nicio garanție implicită sau expres formulată din partea Obormarket cu referire la acel Conținut.
5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.
5.5. În cazul în care Obormarket.ro conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Obormarket.ro pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
5.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Obormarket.ro și/sau al angajatului/prepusului Obormarket.ro care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.
5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

6. COMANDA
6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului.
6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.
6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Obormarket.ro, în cazul plății online;
6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;
6.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la: – ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat – ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese
6.6. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va trebui să contacteze departamentul de suport.
6.7. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maximum 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:
6.7.1. pentru Comenzile achitate cu card bancar ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata
6.7.2. pentru Comenzile achitate ramburs -> prin restituirea contravalorii produsului în contul bancar transmis de client
6.8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).
6.9. Dacă Bunul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca și nou (ambalaj deschis, accesorii lipsă, Bunul este deteriorat), ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă pentru readucerea Bunului în stadiul inițial, după caz, sau pentru a acoperi diferența de preț rezultată din vânzarea produsului ca resigilat sau, la solicitarea Cumpărătorului, vom reexpedia Bunul, cheltuielile de livrare fiind suportate de către Cumpărător.
6.10 Pentru plasarea unei Comenzi care conține produse pentru care legislația în vigoare impune vârsta minimă de 18 ani la achiziționare, în vederea achiziționării acestora, Cumpărătorul declară pe propria răspundere că respectă prevederile legale, la momentul achiziției. Obormarket.ro, prin intermediul curierilor, poate verifica respectarea prevederilor legale de către Cumpărător, inclusiv în momentul livrării.
6.11. Indisponibilitatea unui Bun va fi afișată în Site: “stoc epuizat” – Bunul nu mai este disponibil în stocul Obormarket.ro
6.12. În cazul beneficiilor oferite Cumpărătorilor, Obormarket.ro își rezervă dreptul de a refuza acordarea acestora în cazul în care identifică o tentativă de fraudare a mecanismului de acordare a beneficiilor din partea Cumpărătorului.

7. BUNURI PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE
7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
7.1.1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
7.1.2. furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
7.1.3. furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
7.1.4. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
7.1.5. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;

8. CONFIDENȚIALITATE
8.1. Obormarket.ro va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.
8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord că Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Obormarket.ro nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificații în acest sens.

9. COMUNICĂRI COMERCIALE
9.1. Cumpărătorul/ Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:
9.1.1. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzator;
9.1.2. prin contactarea Vânzatorului.
9.2. În urma achiziționării unui Bun, Vânzatorul va transmite Cumpărătorului, Comunicări Comerciale cu privire la:
– sugestii de Bunuri recomandate a fi utilizate împreună cu Bunul achiziționat.
9.3. Clientul se poate dezabona, în orice moment, de la Comunicările Comerciale menționate la punctul 9.3. de mai sus prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Obormarket.ro sau prin contactarea Obormarket.ro în acest sens.
9.4. De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Bunuri și a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor cercetări de piață și a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate în scopuri publicitare ci doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs. și nici transmise către terți și nici nu vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesaj sau prin contactarea Obormarket.ro.

10. FACTURARE-PLATĂ
10.1. Prețurile Bunurilor afișate în cadrul site-ului www.obormarket.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.
10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. După plasarea Comenzii, modificarea datelor de facturare nu mai este posibilă.
10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri, precum și pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător la efectuarea comenzii.

10.4. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Obormarket.ro.
10.5. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzeci și opt), te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: office@obormarket.ro.
10.8. Datele cardului de plată ale Cumpărătorului nu vor fi accesibile Obormarket.ro și nici nu vor fi stocate de către de Obormarket.ro, ci de către procesatorul de plăți integrat în Site, entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.
11. LIVRAREA BUNURILOR
11.1. Condițiile de livrare a Bunurilor vândute de către Obormarket.ro se regăsesc în secțiunea Livrare comenzi.
11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
11.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

12. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR
12.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier).

13. RĂSPUNDERE
13.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daunele care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.
13.3. Prin plasarea Comenzilor, Clientul / Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data plasării Comenzii.
13.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele si Conditiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Clienților / Cumpărătorilor de la momentul afișării în Site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestui Document.

14. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
14.1. Te rog să parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

15. FORȚA MAJORĂ
15.1. Nici una dintre părți nu va fi responsabilă pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
15.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

16.LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA
16.1. Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.